(1)
Стрельніков, В. Ю. Проблема готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення. ІСП 2018, 5-8.