(1)
Добіжа, Н. В.; Оніщук, І. І. Іншомовна комунікативна компетентість як невід’ємна складова образу сучасного педагога. ІСП 2018, 36-38.