(1)
Буйдіна, О. О. Оцінювання ефективності моделі навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу. ІСП 2017, 43-47.