[1]
Гаврилишена, О.О. 2021. Електронний підручник як засіб реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача повної загальної середньої освіти . Імідж сучасного педагога. 5(200) (Груд 2021), 68–76. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-68-76.