[1]
Сідокур, С.І. і Козлова, І.В. 2021. Професійні спільноти як вектор неперервної освіти керівних і педагогічних працівників . Імідж сучасного педагога. 5(200) (Груд 2021), 61–67. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-61-67.