[1]
Йопа, Т.В. і Пермяков, О.А. 2020. Рухова активність студентської молоді в умовах пандемії. Імідж сучасного педагога. 6(195) (Груд 2020), 61–64. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-61-64.