[1]
Хоу, І. 2020. Підготовка майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації з позиції акмеологічного підходу. Імідж сучасного педагога. 6(195) (Груд 2020), 37–41. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-37-41.