[1]
Лі, С. 2020. Методологічні підходи до осмислення змісту креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Імідж сучасного педагога. 6(195) (Груд 2020), 47–50. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-47-50.