[1]
Кокнова, Т.А. 2020. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ НА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Імідж сучасного педагога. 6(195) (Груд 2020), 65–68. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-65-68.