[1]
Верітов, О.І. 2020. Формування підприємницької культури шляхом залучення здобувачів вищої освіти до відповідних соціальних практик. Імідж сучасного педагога. 6(195) (Груд 2020), 51–54. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-51-54.