[1]
Комліченко, О.О. 2020. Використання технології WebQuest для формування фахових компетентностей майбутніх економістів. Імідж сучасного педагога. 3(192) (Лип 2020), 20–25. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-20-25.