[1]
Лосєва, Н.М. і Стрельніков, В.Ю. 2020. Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі проходження короткотермінових курсів-тренінгів. Імідж сучасного педагога. 1(190) (Лют 2020), 49–53. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-49-53.