[1]
Біланова, Л.П. і Андрейко, С.С. 2020. Педагогічні умови реалізації основних засад студентоцентризму. Імідж сучасного педагога. 1(190) (Лют 2020), 34–37. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-1(190)-34-37.