[1]
Московець, Л.П. 2019. Самоактуалізація та самореалізація особистості: філософсько-психологічне розуміння. Імідж сучасного педагога. 5(188) (Лис 2019), 51–56. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-51-56.