[1]
Прилипко, В.М. 2018. Правова компетентність у структурі професійної готовності фахівців. Імідж сучасного педагога. 4 (181) (Лип 2018), 13–17. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-13-17.