[1]
Добіжа, Н.В. і Оніщук, І.І. 2018. Іншомовна комунікативна компетентість як невід’ємна складова образу сучасного педагога. Імідж сучасного педагога. 2(179) (Квіт 2018), 36–38. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-36-38.