[1]
Стрельніков, В.Ю. 2018. Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Імідж сучасного педагога. 8 (177) (Лют 2018), 21–24. DOI:https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-8 (177)-21-24.