Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні економічних дисциплін в умовах дистанційного навчання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-47-52

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, мотивація навчання, ефективність навчання, онлайн калькулятори, спеціалізоване програмне забезпечення, фахові компетентності

Анотація

Обґрунтовано актуальність використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі в умовах дистанційного навчання. Розкрито сутність понять «інформаційно-комунікаційні технології» та «дистанційне навчання». Визначено, що впровадження ІКТ дозволяє підвищити рівень фахових компетентностей майбутніх економістів. Окреслено напрями використання інформаційно-комунікаційних технологій учасниками освітнього процесу. Охарактеризовано програмні засоби ІКТ. Наведено приклади використання ІКТ при викладанні економічних дисциплін для формування фахових компетентностей здобувачів освіти.

Біографії авторів

Оксана Олександрівна Комліченко, Державний університет «Одеська політехніка»

кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри природничо-наукової підготовки

Алла Миколаївна Живець, Державний університет «Одеська політехніка»

кандидатка економічних наук, доцентка кафедри природничо-наукової підготовки

Оксана Вікторівна Федотова, Державний університет «Одеська політехніка»

викладачка ВСП «Херсонський політехнічний фаховий коледж

Посилання

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 (дата звернення: 05.06.2021 р.)

Великий тлумачний словник української мови / уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Боднар Г. В. Впровадження інформаційних технологій (ІТ) у навчальний процес як запорука фахової компетентності. URL: http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/2250 (дата звернення: 06.06.2021 р.)

Буровицька Ю. М. Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах: алгоритм впровадження. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2016. № 133. С. 23–26.

Іванова С. В. Застосування сучасних технологій та інноваційних методів навчання у вищих навчальних закладах. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle123456789/22613/136 (дата звернення: 06.06.2021 р.).

Кондратенко Т. В. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні економічної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки. Молодий вчений. 2018. № 8 (60). С. 157–161.

Ставицька І. В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1103 (дата звернення: 07.06.2021 р.)

Фоміних Н. Ю. Сутність поняття «інформаційно-комунікаційні технології» та їх значення на сучасному етапі модернізації освіти. URL: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9084/1/ped905_77.pdf (дата звернення: 07.06.2021 р.)

Шарова Т. М., Соловій О. І. Використання інформаційних технологій в навчальному процесі вищої школи. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2728/1/sharova_soloviy_2018.pdf (дата звернення: 08.06.2021 р.)

Юрчук Н. П. Досвід формування цифрових компетентностей майбутніх економістів у ЗВО. Нові інформаційні технології управління бізнесом : тези доп. III Всеукр. наук.‐практ. конф., м. Київ, 12 лют. 2020 р. / Спілка автоматизаторів бізнесу. Київ, 2020. С. 232–235.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-07

Як цитувати

Комліченко, О. О., Живець, А. М., & Федотова, О. В. (2021). Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні економічних дисциплін в умовах дистанційного навчання. Імідж сучасного педагога, (4(199), 47–52. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-47-52