Креативний компонент stem-освіти: від осмислення потреби до формування успішного досвіду

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Назаренко Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7949-6923

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-16-19

Ключові слова:

STEM-освіта, STEM-заняття, креативність, продуктивність освітньої діяльності

Анотація

Обґрунтовано необхідність використання у STEM-освіті креативного компоненту змісту та засобів навчання. Автором висвітлено успішний досвід реалізації креативного компоненту в сучасних освітніх системах інших країн і доведено його вплив на рівень продуктивності навчання. Визначено закономірності побудови моделі STEM-заняття на основі креативного компоненту, зокрема: між рівнем дивергентного мислення суб’єктів освітнього процесу та продуктивністю освітньої діяльності загалом; між неперервним розвитком творчих здібностей людини та оволодінням новими професійними компетентностями, способами мислення. Охарактеризовано етапи продуктивного заняття, особливості взаємодії його учасників. Сформульовано практичні «лайфхаки» для вчителя. Окреслено низку проблем, які потребують вирішення з метою ефективного використання креативного компоненту в системі STEM-освіти.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Назаренко, Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри менеджменту організацій

Посилання

Билык Н. И. STEM-образование, проектное и исследовательское обучение на Полтавщине. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся : материалы науч.-практ. конф. Минск, 29–30 апреля 2019 г. / редкол.: С. В. Сытникова [и др.] ; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2019. С. 106–108.

Гаєвський Б. А. Основи науки управління : навч. посіб. Київ : МАУП, 1997. 112 с.

Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. Москва : Педагогика, 1989. 560 с.

Энтони Р. Хвати думать! Действуй! Минск : Попурри, 2008. 240 с.

Кравець В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. Тернопіль : Тернопіль, 1996. 290 с.

Краевский В. В., Бережнова Е. В. Методология педагогики: новый этап : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Академия, 2006. 400 с.

Нова українська школа : порадник для вчителя / під заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : Плеяди, 2017. 206 с.

Овчарук О. В. Розвиток компететнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під. заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. С. 6–16.

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компететнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компететнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під. заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. С. 16–25.

Торшина В. А. Сучасні дослідження проблеми креативності в зарубіжній психології. Питання психології. 1998. № 4. С. 56–68.

Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів : методичні рекомендації / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2019. 80 с.

Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе : кн. для учителя. Москва : Просвещение, 1986. 144 с.

Barron F. Creative person and creative process. Ibid. 1976. Vol. 10, № 3. P. 165–169.

Guilford J. P. New frontiers of testing in the discovery and development of human talent. Seventh Annual Western Regional Conference on Testing Problems. Los Angeles, 1958 231 р.

The case for STEM education: Challenges and opportunities. Arlington, VA: National Science Teachers Association Press. 2013. URL: http://static.nsta.org/files/PB337Xweb.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Назаренко, Л. М. (2021). Креативний компонент stem-освіти: від осмислення потреби до формування успішного досвіду. Імідж сучасного педагога, (3(198), 16–19. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-16-19