Можливості застосування методів соціальної діагностики в сучасній педагогічній практиці

Автор(и)

  • Лілія Володимирівна Кононенко Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7164-2305

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-38-42

Ключові слова:

соціальна робота, соціальний працівник, соціальний педагог, соціальні проблеми, соціальна діагностика, методи соціальної діагностики

Анотація

Здійснено спробу розширити традиційні академічні уявлення про діагностику в соціальній роботі, зокрема щодо підбору методів соціальної діагностики, цілей їх використання, професійних ситуацій і фокус-груп, у роботі з якими їх можна використовувати.

Метою розвідки є визначення можливостей застосування соціальної діагностики у педагогічній практиці; виявлення оптимальних методів соціальної діагностики та умов, у яких доцільно застосовувати даний вид діагностики фахівцям – учасникам освітнього процесу.

До класичного переліку методів соціальної діагностики – бесіди, інтерв’ю, опитування в усіх його формах, запропоновано методи, які не є популярними в сучасній соціальній і соціально-педагогічній роботі, але через доступність, валідність, простоту в обробленні та інформативність можуть бути використані навіть фахівцем-початківцем. Йдеться про: генограму, сімейну соціограму, а також еко-карту, карту соціального оточення, карту соціальних контактів.

Обґрунтовано доцільність використання методів соціальної діагностики у щоденній практиці педагога для попередження соціальних проблем, їх виявлення і розв’язання.

У ході роботи автор доходить висновку, що з-поміж багатьох універсальних технологій, що може використовувати у своїй роботі соціальний працівник/соціальний педагог, значущою є соціальна діагностика. Оптимальною локацією для діагностичної роботи визначено заклад освіти, адже він забезпечує швидкий доступ до клієнтської бази з максимально широким діапазоном, дає можливість працювати з клієнтом в системі соціальних зв’язків, дозволяє проводити діагностичну роботу з меншим мотиваційним тиском, передбачає взаємини з батьками/сім’єю й полегшує їх залучення до профілактичної роботи.

Біографія автора

Лілія Володимирівна Кононенко, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи

Посилання

Білик Н. І. Професійний статус учителя як різновид соціального статусу. Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону : тези доповідей на ХІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. аспірантів, молодих учених та науковців 19 квітня 2018 р. / за заг. ред. В. В. Татарінова. Кременчук : Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет ім. Альфреда Нобеля», 2018. С. 18–19. URL: https://drive.google.com/file/d/1xWqqXL4MEETN0pKUQjwFBS4_M6wsBaKd/view

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. 2-ге вид. Київ ; Сімферополь : Універсум, 2013. 536 с.

Зинченко В. П. Аффект и интеллект в образовании. Москва : Тривола, 1995. 64 с.

Семигіна Т. В. Сучасна соціальна робота. Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 161 с.

Слозанська Г. І. Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи : монографія / за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. В. А. Поліщук. Тернопіль : ТНТУ імені В. Гнатюка, 2018. 382 с.

Соціальний статус. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальний_статус.

Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в складних життєвих обставинах : метод. рек. / автори-упоряд. В. Г. Панок, З. О. Гаркавенко, О. Г. Карагодіна, А. С. Шапошнікова. 2-ге вид, стереотип. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 76 с.

Соціально-педагогічна діагностика : наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Краснова, Л. П. Харченко, Я. І. Юрків, І. С. Сьомкіна ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. 429 с.

Соціальна робота: технологічний аспект / [за ред. проф. А. Й. Капської]. Київ : ДЦССМ, 2004. 364 с.

Social Work Treatment: Interlocking Theoretical Approaches / Turner F.J., ed. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2017. 648 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Кононенко, Л. В. (2021). Можливості застосування методів соціальної діагностики в сучасній педагогічній практиці. Імідж сучасного педагога, (3(198), 38–42. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-38-42