Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності молодших підлітків в умовах інклюзивного навчального середовища основної школи

Автор(и)

  • Марина Вікторівна Гриньова Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко, Украина, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3912-9023
  • Ольга Григорівна Губарь Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3640-1490

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-72-76

Ключові слова:

мовленнєва компетентність, підліток, мовлення, мова, основна школа, навчальне середовище

Анотація

Обґрунтовано необхідність розроблення та апробації дидактичних умов формування мовленнєвої компетентності молодших підлітків в умовах інклюзивного навчального середовища основної школи. Виділено основні дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності молодших підлітків в умовах інклюзивного навчального середовища основної школи, схарактеризовано зміст і шляхи їхньої реалізації. Названо та розкрито основні етапи експериментальної перевірки ефективності застосування визначених дидактичних умов. Представлена динаміка рівневих характеристик досліджуваної компетентності, що демонструє позитивні зміни у молодших підлітків, учасників експериментальної групи.

Біографії авторів

Марина Вікторівна Гриньова, Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко, Украина

докторка педагогічних наук, професорка, член-кореспондентка АПН України, деканка природничого факультету

Ольга Григорівна Губарь, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

старша викладачка кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи

Посилання

Білик Н. Комунікативна компетентність керівника в закладах загальної середньої освіти в умовах Нової української школи. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка : електрон. наук. фах. видання. 2019. Вип. 6 (11). URL: https:// amtp.org.ua|index.php/jornal/article/view/146 (м.Харків) DOI https://doi.org/10/33296/2707-0255-6(11)-04.

Бацевич Ф., Чернуха В. Мовна особистість у сімейному спілкуванні : лексико-семантичні виміри. Львів : ПАІС, 2014. 182 с.

Бедлінський О. І. Психологічні особливості організації провідної діяльності підлітків : навч. посіб. для студ. природничо-географічного факультету. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. 136 с.

Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах. Київ : Вища школа, 2007. 542 с.

Вікова психологія : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасека. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 376 с.

Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії. Київ : Ленвіт, 2000. 272 с.

Калініченко І. Моделювання процесу підготовки педагогічних працівників закладів освіти в умовах інклюзивного освітнього середовища. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 4 (193). С. 74–81. DOI https://doi.org/10/33272/2522-9729-2020-4(193)-74-81S. URL: http:// isp/poippo/pi/ua/issue/view/2522-9729-2020-4%28193%29|pdf 85.

Лавриненко О. Л. Структурно-функціональні особливості мовної особистості студентів : автореф. … дис. канд. психол. наук. Луцьк, 2011. 19 с.

Мороз О. Формування мовної особистості учня засобами літератури. Нова педагогічна думка. 2008. № 2. С. 66–68.

Петлюченко Н. В. Харизматика: мовна особистість і дискурс. Одеса : Астропринт, 2009. 458 с.

Тарасун В. В. Психолого-педагогічні основи превентивного навчання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку : автореф. … дис. д-ра пед. наук. Київ, 1999. 57 c.

Шеремет М. К., Руденко Л. М., Шульженко Д. І. Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями в сучасних умовах України. Актуальні питання корекційної освіти. 2016. № 7(2). С. 324–340.

Patton G. C., Viner R. Pubertal transitions in health. The Lancet. 2007. Vol. 369. URL: https://scholar.google.com/scholar_lookup?titlePubertal%20transitions %20in%20health&journal=Lancet&volume=369&issue=9567&pages=1130-139& publication-year=2007&authorPatton% (дата звернення: 29.07.2018).

Reisel B., Bühler C. Personenlexikon der Psychotherapie / eds.: G. Stumm et al. New York, 2005. URL: https://www.springer.com/de/book/9783211838181 (дата звернення: 27.10.2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Гриньова, М. В., & Губарь, О. Г. (2021). Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності молодших підлітків в умовах інклюзивного навчального середовища основної школи. Імідж сучасного педагога, (3(198), 72–76. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-72-76

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають