Розвиток мотивації студентів нефілологічних спеціальностей до вивчення іноземної мови

Автор(и)

  • Лідія Валеріївна Халявка Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6851-6463

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-64-67

Ключові слова:

мотивація, мотиваційні фактори, засоби підвищення мотивації, інноваційні види занять, навчально-пізнавальна діяльність, проблемне навчання, іноземна мова

Анотація

Представлено теоретичні та практичні аспекти формування мотивації до вивчення іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей. Обґрунтовано сутнісні характеристики поняття «мотивація». Окреслено провідні мотиви студентів до вивчення англійської мови; зроблено висновок про те, що у структурі мотивів майбутніх фахівців домінує внутрішня мотивація, яка змістовно пов’язана з навчальною діяльністю.

Біографія автора

Лідія Валеріївна Халявка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г Короленка

викладачка кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов

Посилання

Безлюдна В. В. Мотивації навчання як основна складова оволодіння іноземною мовою студентів немовних спеціальностей. Збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. 2013. Вип. 2. С. 32–37.

Бей І. Формування позитивної мотивації студентів до використання проектних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя іноземної мови. Збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. 2018. Вип. 2. С. 17–25.

Бородіна Г. І. Щодо проблеми формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови у студентів інженерних. Вісник ХНУ. 2013. № 22. С. 59–66.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник : словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Гремитських Г. М. Змістові характеристики мотивації студентів немовних спеціальностей до вивчення іноземної мови. URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2009/3/56.pdf/.

Знанецький В. Ю. Розвиток мотивації студентів до вивчення іноземних мов під час професійної підготовки. URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2012/22/78.pdf (дата звернення 22.05.2021)

Знанецький В. Ю. Щодо розвитку мотивації студентів до вивчення іноземної мови у процесі професійної підготовки. Стратегічні пріоритети в науці : зб. наук. матеріалів XL міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Вінниця, 2020. Ч. 4 С. 38–40.

Красноголова І. Б. Формування мотивів учіння студентів у процесі викладання англійської мови : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Київ, 1999. 23 с.

Орищин І. С. Мотивація – важливий фактор у вивченні іноземних мов у закладі вищої освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 2. С. 55–58.

Пахомова Н. Г. Мотивація як основа формування інтегративних знань у процесі професійної підготовки. Психологія і особистість. 2017. № 1 (11). С. 223–236.

Скакун М., Матіюк Д. Підвищення мотивації студентів до вивчення німецької мови та формування готовності до непереривної освіти за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та мультимедійних засобів. Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов : матеріали Всеукр. наук. конф. / ДНУ ім. В. Стуса. Вінниця, 2018. С. 56–59.

Crookes G. Motivation: Reopening the Research Agenda. Language Learning. 1991. № 41. P. 469–512.

Dornyei Z. Motivation and Motivating in the Foreign Language Classroom. The Modern Language Journal. 1994. № 3. P. 273–284.

Gardner R., Lambert W. Motivational variables in second language acquisition. Canadian Journal of Psychology. 1959. No 4. P. 266–272.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Халявка, Л. В. (2021). Розвиток мотивації студентів нефілологічних спеціальностей до вивчення іноземної мови. Імідж сучасного педагога, (3(198), 64–67. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-64-67