Способи перекладу термінів-словосполучень у галузі інформаційних технологій

Автор(и)

  • Анна Костянтинівна Павельєва Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2306-1928
  • Ірина Олександрівна Лобко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5577-7824
  • Інна Вікторівна Сотніченко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5452-581X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-58-63

Ключові слова:

термін-словосполучення, багатокомпонентний термін, складений термін, термінологія, відповідник, прикладка, пряме включення

Анотація

Присвячено перекладу англійських термінів-словосполучень українською мовою відповідно до їхніх моделей. Доведено, що найпоширенішими моделями багатокомпонентних термінів у галузі інформаційних технологій є двокомпонентні моделі N1+N2 (42% від загальної кількості), Adj+N (20%), Part.II+N (7%), які відтворюються українською за допомогою відповідних термінів-словосполучень або багатокомпонентних термінів, що містять елементи словосполучення оригіналу, та іншими типами багатокомпонентних термінів залежно від конкретної моделі. Розглядаюся найпоширеніші трикомпонентні моделі N+N+N та (Adj+N)+N. Зазначається, що значну перекладацьку проблему становлять поширені у цій галузі терміни моделей ProperN+N та Abbrev.+N, при перекладі яких використовуються прикладки і пряме включення.

Біографії авторів

Анна Костянтинівна Павельєва, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри германської філології та перекладу

Ірина Олександрівна Лобко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка 4 курсу гуманітарного факультету

Інна Вікторівна Сотніченко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка 4 курсу гуманітарного факультету

Посилання

Бондаренко О. С. Cтруктурні особливості та специфіка перекладу термінології підмови інформаційних технологій (на матеріалі англійських та українських стандартизованих текстів корпорації Google). Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. № 126. С. 97–103.

Кальнік О. П., Воробйова О. С., Симоненко А. В., Олешко М. В. Термінологічні проблеми перекладу наукових текстів у сфері IT технологій. Молодий вчений, 2019. № 5.1 (69.1). С. 187–190.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2004. 576 с.

Півняк Г.Г., Бусигін Б. С., Дівізінюк М. М., Коротенко Г. М. Тлумачний словник з інформатики. Дніпро : Нац. гірнич. ун-т, 2010. 600 с.

Рудницька Т. Г., Слободянюк А. А. Особливості перекладу складних технічних термінів у галузі інформаційних технологій. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2018. № 9. С. 191–194.

Рыбакова А. О. Структурно-сематнические особенности компьютерной терминологии в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04. Москва, 2012. 22 с.

Сергієнко М. Труднощі перекладу лексичної складової комп'ютерного дискурсу. URL: https://www.researchgate.net/publication/321396710_Difficulties_ in_Translating_the_Lexical_Component_of_Computer_Discourse/fulltext/5a49eb3ea6fdcce1971ee33e/Difficulties-in-Translating-the-Lexical-Component-of-Computer-Discourse.pdf (дата звернення: 14.11.2020).

Condamines A. How can one explain «deviant» linguistic functioning in terminology? Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication [Internet]. John Benjamins Publishing Company. 2021 Feb 22. URL: dx.doi.org/10.1075/term.20029.con.

Defining the terms. Intralingual Translation of British Novels [Internet]. Bloomsbury Academic, 2021. URL: dx.doi.org/10.5040/9781350151901.ch-001.

Discourse Analysis in Teaching Translation in the Sphere of Professional communication. PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin [Internet]. PNRPU Publishing House. 2019. Jul 10. (2). URL: http://dx.doi.org/10.15593/2224-9389/2019.2.9.

Doroshenko S, Lysenko A, Tievikova O. Ukrainian Scientific and Technical Terminology Formation and Development Peculiarities. International Journal of Engineering & Technology [Internet]. Science Publishing Corporation. 2018. Jun 20. 7 (3.2). 539. URL: dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14585.

Euna K. Machine Translation Evaluation in SNS in Terms of User-Centered Orientation. Computer Science & Information Technology [Internet]. Academy & Industry Research Collaboration Center (AIRCC). 2017. Dec 30. URL: dx.doi.org/10.5121/csit.2017.71702.

Haigh R. Terminology and linguistic peculiarities. International Legal English [Internet]. Routledge. 2020. Dec 22. P. 61–69. URL: dx.doi.org/10.4324/9781003123576-7.

Id-youss L, Alsulaiman A. Chapter 9. Linguistic inferiority in software localization. Handbook of Terminology [Internet]. John Benjamins Publishing Company. 2019. Jan 29. P. 218–233. URL: http://dx.doi.org/10.1075/hot.2.10idy.

Leng B. Translator-oriented terminology management. Terminology Translation in Chinese Contexts [Internet]. Routledge. 2021. Feb 17. P. 129–142. URL: dx.doi.org/10.4324/9781003006688-12.

Note on Translation, Transliteration, and Abbreviations. The Quotidian Revolution [Internet]. Columbia University Press. 2016. Jan 31. URL: dx.doi.org/10.7312/nove17580-003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Павельєва, А. К., Лобко, І. О., & Сотніченко, І. В. (2021). Способи перекладу термінів-словосполучень у галузі інформаційних технологій. Імідж сучасного педагога, (3(198), 58–63. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-58-63