Сучасний стан професійної освіти у закладах вищої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-10-13

Ключові слова:

професійна освіта, заклад вищої освіти, Болонський процес, дуальна форма здобуття освіти

Анотація

Досліджено сучасний стан професійної освіти у закладах вищої освіти. Зазначено, що без дієвої системи вищої освіти, здатної готувати фахівців світового рівня, держава приречена на відставання в науково-технічному і економічному змаганні з передовими країнами. З’ясовано, що у Законі України «Про освіту», Указі Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні», національній програмі «Освіта» (Україна ХХI століття) та низці нормативно-правових документів сформульовано основні завдання щодо оновлення усієї освітньої галузі та зокрема системи вищої освіти. Відмічено, що запровадження у закладах вищої освіти Болонської системи навчання стало революційним кроком в напрямку руху до європейського освітнього простору. Зауважено, що Болонський процес передбачає зміну підходів до формування освітніх програм та навчальних планів в університетах. Відмічено, що процес навчання та наукових досліджень переорієнтується на більш самостійну роботу як студентів так і науковців. З’ясовано, найбільш актуальні проблеми професійної освіти у закладах вищої освіти – це недостатність практичної підготовки; відсутність координації між освітою і роботодавцями; низька інноваційна якість наданих освітніх послуг і, як наслідок, значна кількість безробітних випускників. Зазначено, що для вирішення питання професійної підготовки майбутніх фахівців було розроблено «Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти». Згідно концепції, розв’язання проблеми майбутнього працевлаштування передбачається шляхом здійснення комплексу заходів з напрацювання моделей взаємовигідних відносин закладів освіти, роботодавців та здобувачів освіти. З’ясовано, що підготовка фахівців за дуальною формою здобуття освіти передбачає встановлення рівноправного партнерства усіх сторін з метою набуття майбутніми спеціалістами досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації в умовах професійної діяльності. Перераховано очікувані результати від запровадження такої моделі професійної освіти у закладах вищої освіти.

Біографія автора

Іван Сергійович Береза, Українська медична стоматологічна академія

викладач кафедри медичної інформатикиі медичної та біологічної фізики

Посилання

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19. (дата звернення: 08.11.2019).

Розпорядження кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» № 660-р від 19 вересня 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660–2018-%D1%80. (дата звернення: 08.11.2019).

Актуальні питання реформування освіти в Україні: монографія / за ред. С. Л. Лондара. К.: ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2018. 246 с.

Денисенко М. П., Бреус С. В. Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи. Вчені записки Університету «КРОК». 2013. Вип. 33. С. 17–24.

Кільова Г. Проблеми застосування технології у процесі включення спеціалізованих навчальних закладів України до європейського освітнього простору. Молодь і ринок. 2012. № 9 (92). С. 47–53.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / За заг. ред. В. Г. Кременя. К.: Педагогічна думка, 2016. 448 с.

Новіков В. M. Розвиток професійно-технічної освіти в умовах децентралізації системи управління в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 2 (30). С. 126–137.

Римар Ю. М. Стан та перспективи розвитку вищої школи в Україні. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». 2008. № 628. С. 277–280.

Хоружий Г. Ф. Європейська політика вищої освіти. Монографія. Полтава: Дивосвіт, 2016. 384 с.

.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-15

Як цитувати

Береза, І. С. (2019). Сучасний стан професійної освіти у закладах вищої освіти. Імідж сучасного педагога, (6(189), 10–13. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-10-13