Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки вчителів початкової школи у Федеративній Республіці Німеччина

Автор(и)

  • Ірина Василівна Говорун Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, cередня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №226, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5561-1229

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-56-59

Ключові слова:

вчитель, початкова школа, Федеративна Республіка Німеччина, організація навчання

Анотація

Автор аналізує організаційно-педагогічні засади професійної підготовки вчителів початкової школи у ФРН. З’ясовано, що навчальний процес поділяється на дві фази: перша – це теоретичне навчання в університеті, і друга – практика в школі. Виявлено, що до обов’язкових дисциплін належать педагогічні науки, методика викладання в початковій школі та фахова підготовка. Під час практики майбутній учитель викладає у школі й паралельно відвідує семінари, що супроводжують фазу практики та безпосередньо готують до здійснення практичної педагогічної діяльності. У процесі підготовки вивчаються й підлягають обов’язковому проміжному контролю різні предмети й курси. Кінцевий контроль – це державні іспити після теоретичного навчання в університеті та референдаріат (так називається практичний курс роботи у школі під керівництвом методиста і вчителя-наставника). Після впровадження Болонського процесу низка земель переводить педагогічні факультети на нову систему підготовки – бакалавр-магістр. Однак загальні вимоги до підготовки майбутніх учителів початкової школи також передбачають ступеневу форма навчання.

Біографія автора

Ірина Василівна Говорун, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, cередня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №226, м. Київ

аспірант, вчитель початкових класів 

Посилання

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кристопчук Т. Є. Стан та тенденції розвитку педагогічної освіти в Німеччині. URL : http://xne1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/konf%2012/doklad_

Лундгрен П. Структура подготовки учителей в Германии. URL : http://vestnik.yspu.org/releases/materialy_mejdunarodnogo_seminara/14_1/

Нос Л. С. Сучасні підходи до професійної підготовки вчителів початкової школи в країнах Європи. Молодий вчений, № 7(47), 2017. С. 309–312.

Учиться на учителя в Германии. URL : https://www.study-in-germany.ru/pedagogicheskoe-obrazovanie

References

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Krystopchuk T. Y. Stan ta tendentsii rozvytku pedahohichnoi osvity v Nimechchyni. Retrieved from http://xne1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/konf%2012/doklad_ [in Ukrainian].

Lundhren P. Struktura podhotovky uchytelei v Hermanyy. Retrieved from http://vestnik.yspu.org/releases/materialy_mejdunarodnogo_seminara/14_1/ [in Ukrainian].

Nos L. S. (2017). Suchasni pidkhody do profesiinoi pidhotovky vchyteliv pochatkovoi shkoly v krainakh Yevropy. Molodyi vchenyi, 7(47), 309-312 [in Ukrainian].

Uchitsya na uchitelya v Germanii. Retrieved from https://www.study-in-germany.ru/pedagogicheskoe-obrazovanie [in in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-15

Як цитувати

Говорун, І. В. (2019). Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки вчителів початкової школи у Федеративній Республіці Німеччина. Імідж сучасного педагога, (4(187), 56–59. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-56-59

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН