Реалізація положень інклюзивної освіти в сучасному підручнику іноземної мови: яким йому бути?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-53-56

Ключові слова:

підручник з іноземних мов, сучасний підручник, інклюзивна освіта, інклюзивне навчання

Анотація

Розроблено критерії, за якими можна встановити, чи відповідатиме підручник з іноземної мови концептуальним положенням інклюзивної освіти, а також основні тенденції її реалізації в них. Обґрунтовано, що засобами іноземної мови, зокрема через підручники вчитель має ознайомлювати учнів з різноманіттям оточуючого світу. Визначено необхідність перегляду підходів щодо створення інклюзивної складової в сучасних підручниках. Відповідно до цього здійснено короткий огляд наявних сучасних підручників з іноземної (англійської) мови.

Біографія автора

Олена Семенівна Казачінер, КВНЗ "Харківська академія непрервної освіти"

доктор педагогінчих наук, доцент кафедри методики навчання мов і літератури

Посилання

Височан Л. М. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України (1958–1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Івано-Франківськ, 2008. 20 с.

Гризун Л. Е. Дидактичні основи створення сучасного комп’ютерного підручника : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09. Харків, 2002. 20 с.

Капелюшна Т. Аналіз шкільних підручників з англійської мови. URL:https://cutt.ly/Ei4IJF (дата звернення: 12.04.2019)

Редько В. Засоби формування іншомовної комунікативної компетенції у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Рідна школа. 2010. № 11. С. 23–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_11_6 (дата звернення: 12.04.2019)

Редько В. Г. Підручник з іноземної мови як засіб оволодіння учнями досвідом самостійної діяльності: результати моніторингу. Український педагогічний журнал. 2015. № 2. С. 92–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_2_10 (дата звернення: 12.04.2019)

Розлуцька Г. М. Зміст шкільних підручників як фактор полікультурного виховання молодших школярів у Закарпатті (1919–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Житомир, 2006. 19 с.

Смагін І. І. Методичні засади створення і функціонування підручників із суспільствознавчих предметів у загальноосвітній школі України (1920–1990 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2011. 40 с.

Тимчук К. М. Ретроспектива поглядів на структуру та підходи до побудови підручників з іноземних мов другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 2012. Вип. 65. С. 156–161. URL: http://library.zu.edu.ua/doc/visnuk/VZhDU_2012_65_32.pdf (дата звернення: 12.04.2019)

Фуртак Б. Л. Структурування змісту в сучасних австрійських і українських підручниках з математики і фізики для середньої школи (порівняльний аналіз) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09. Київ, 2001. 20 с.

MacMillan. ELT Catalogue. URL:https://www.macmillanukraine.com/catalogue/1/28651/ (дата звернення: 13.04.2019)

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Як цитувати

Казачінер, О. С. (2019). Реалізація положень інклюзивної освіти в сучасному підручнику іноземної мови: яким йому бути?. Імідж сучасного педагога, (3(186), 53–56. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-3(186)-53-56