Науково-педагогічна школа професора Олександра Миколайовича Коберника: лідерство у галузі трудового навчання і технологій

Автор(и)

  • Петро Петрович Артюшенко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1440-2217

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-30-33

Ключові слова:

науково-педагогічна школа, О.М. Коберник, наукове лідерство, трудове навчання, технології, професійна педагогіка

Анотація

Проаналізовані значущі аспекти становлення і розвитку науково-педагогічної школи професора О.М. Коберника, яка базується в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Школа є відомою своїми докторськими і кандидатськими дослідженнями з проблем теорії та методики виховання, трудового навчання, технологій, основ дизайну в загальноосвітньому навчальному закладі.

Біографія автора

Петро Петрович Артюшенко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

здобувач кафедри теорії і методики технологічної освіти  

Посилання

Авраменко О. Б. Формування культури праці в учнів 5–9 класів на уроках трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2006. 20 c.

Андрощук І. П. Методика технологічної підготовки учнів старших класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань, 2007. 273 с.

Бербец В. В. Методика діагностування навчальних досягнень учнів 5–9 класів на уроках трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2005. 18 с.

Благосмислов О. С. Підготовка майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. Наук : 13.00.02. Київ, 2011. 16 с.

Гаргін В. В. Розвиток методики трудового навчання в Україні як галузі педагогічної науки (друга половина XX – початок XXI століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2012. 233 с.

Гервас О. Г. Пропедевтика дизайн-освіти учнів 5–9 класів у процесі трудового навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2006. 235 с.

Грітченко А. Г. Теорія і методика підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до формування в учнів системи знань сучасного аграрного виробництва : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2010. 502 с.

Капелюшна Т. В. Тенденції розвитку технологічної освіти в середніх навчальних закладах США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2012. 225 с.

Ковальчук Ю. В. Формування системи економічних понять у старшокласників сільської загальноосвітньої школи у процесі технологічної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2010. 203 с.

Кравченко Л. В. Формування в учнів 5–11 класів активної трудової позиції у процесі позаурочної предметно-перетворювальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ін-т проблем виховання АПН України. Київ, 2005. 20 c.

Мамчур Н. С. Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2012. 20 с.

Нагайчук О. В. Інтелектуальний розвиток учнів 5–9 класів засобами проектно-технологічної діяльності у процесі трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2011. 20 с.

Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика / авт.-уклад.: О. М. Коберник, В. В. Бербец, С. М. Ящук. Київ : Наук. світ, 2003. 312 с.

Савенко І. В. Зміст і методика профільного навчання старшокласників основам графічного дизайну : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2009. 257 с.

Столярова Т. О. Формування творчої активності майбутнього вчителя трудового навчання в процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2008. 274 с.

Трудове навчання в школі : проектно-технологічна діяльність : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад.: О. М. Коберник, В. В. Бербец, Т. В. Кравченко. Харків : Основа, 2010. 256 с.

Трудове навчання в школі: проектно-технологічна діяльність : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : О. М. Коберник, В. В. Бербец, Н. В. Дубова, [та ін.]. Харків : Основа, 2010. 255 с.

Харитонова В. В. Формування художньо-конструкторських знань та вмінь старшокласників у процесі проектування і виготовлення швейних виробів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2009. 299 с.

Цина А. Ю. Теорія і методика особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Ін-т педагогіки НАПН України. Київ, 2011. 40 c.

Чистякова Л. О. Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. Кіровоград, 2011. 247 с.

Ящук С. Теоретико-методичні засади професійної підготовки магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.04 ; 13.00.02 / Уман. держ. пед. ун-т імені П. Тичини. Умань. 2016. 42 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-26

Як цитувати

Артюшенко, П. П. (2019). Науково-педагогічна школа професора Олександра Миколайовича Коберника: лідерство у галузі трудового навчання і технологій. Імідж сучасного педагога, (2(185), 30–33. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-30-33