Добір поетичних творів для формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні

Автор(и)

  • Наталія Василівна Сем‘ян Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2294-2504

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-53-58

Ключові слова:

критерії відбору, автентичність, лінгвосоціокультурна компетентність, поетичний твір

Анотація

Досліджена проблема добору, адаптації та презентації поетичних текстів, які використовуються для формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. Розроблено методичну систему роботи над навчальними культурознавчими текстами та подано низку критеріїв, за допомогою яких якісно оцінюється текстовий матеріал з метою використання його у навчальному процесі. 

Біографія автора

Наталія Василівна Сем‘ян, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

викладач кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Посилання

Бадмахалгаева Н. М. Культуроведческий текст как средство формирования этнокультурной личности. Вестник БГУ. Улан-Уде, 2012. № 1-1. С. 141–145.

Бориско Н. Ф. Теоретичні основи створення навчально-методичних комплексів для мовної міжкультурної підготовки вчителів іноземних мов : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / КДЛУ. Київ, 2000. 508 с.

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 4-е изд., перераб. и доп. Москва, 1990. 246 c.

Володина О. В. Условия и особенности восприятия и понимания иноязычной литературы. Вестник КемГУ. 2013. № 4 (56). C. 169–172.

Голованчук Л. П. Навчання учнів основної загальноосвітньої школи культурно-країнознавчої компетенції на уроках англійської мови : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / КНЛУ. Київ, 2003. 20 с

Мирошниченко С. А. Методика обучения студентов языкового вуза аналитическому чтению поэтических произведений на французском языке : автореф. дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С.-Петерб. гос. ун-т. Санкт-Петербург, 2013. 23 с.

Осадча Н. В. Формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства : дис. ... канд. пед. наук / КНЛУ. Київ, 2018. 248 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-26

Як цитувати

Сем‘ян, Н. В. (2019). Добір поетичних творів для формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. Імідж сучасного педагога, (2(185), 53–58. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-53-58