DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-22-25

Професійна підготовка майбутніх учителів: формування системи мотивації та стимулювання

Ніна Станіславівна Журавська, Сергій Петрович Ящук, Маргарита Сергіївна Комар

Анотація


Висвітлюється проблема професійної підготовки майбутніх вчителів. Наголошено, що рівень розвитку кадрового забезпечення загальної середньої школи знаходиться на критичному рівні. Акцентована увага на результати соціологічних досліджень серед професіоналів щодо мотивації та стимулювання персоналу в освітньому процесі, що дозволило виявити яку вагому роль відіграє підбір персоналу у процесі вдосконалення мотивації та стимулювання персоналу загальної середньої школи. Зосереджена увага на моделях мотивації та стимулювання персоналу. Відзначено, що саме «європейська» модель мотивації та стимулювання персоналу на сьогоднішній день є найбільш виправданою. 


Ключові слова


професійна підготовка; система; мотивація; стимулювання; модель; готовність

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18 (дата звернення: 21.12.2018).

Закон України «Про освіту». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 1060-12/page2 (дата звернення: 22.12.2018).

Журавська Н.С. Методика навчання та виховання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу та України. Порівняльний аспект: монографія. Ніжин: ПП Лисенко ММ., 2015. 608 с.

Ніколаєнко С.М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України: монографія. Київ: Київськ. нац. тор.-екон. ун-т, 2008. 419 с.

Ковальчук В. І. Формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: концептуальна модель. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер.: Педагогічні науки. 2015. Вип. 28. С. 26–33.

Шинкарук В. Д. Забезпечення якості вищої освіти. Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: матеріали: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(Київ, 23-24 лют. 2017 р.). Київ, 2017. С. 10–11.

Ящук С. П. Формування професійно-правової компетентності студентів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Педагогіка, психологія, філософія. 2016. № 253. С. 333–339.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.