Розвиток педагогічної майстерності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти

Автор(и)

  • Лідія Миколаївна Купіна Харківська гімназія № 43, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2031-1239
  • Любов Василівна Армейська Центр післядипломної освіти Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8864-0023

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-49-52

Ключові слова:

педагогічна майстерність, професійна компетентність, післядипломна педагогічна освіта, готовність до творчої професійної діяльності, педагогічна техніка, механізм саморозвитку

Анотація

Висвітлено одну з актуальних проблем сьогодення – підвищення педагогічної майстерності вчителів іноземної мови як умови розвитку професійної компетентності в системі післядипломної освіти, яка спроможна оперативно відтворити нормативні зміни зовнішнього середовища. Головний показник якості сформованості розвитку професійної компетентності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти – підвищення їхньої педагогічної майстерності шляхом розширення психолого-педагогічних і предметних знань і набуття вмінь відповідно до особливостей педагогічної діяльності, а саме: здатності і готовності застосовувати отримані знання в професійній практичній діяльності, що дозволяє говорити про інтегративну природу компетентності, що утворюється з діалектично пов’язаних частин, знань, структур, способів діяльності, особистісних якостей. Найбільш цьому сприяє комунікативний підхід, який зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: формування і розвиток міжкультурної комунікативної компетенції. 

Біографії авторів

Лідія Миколаївна Купіна, Харківська гімназія № 43

учитель німецької мови 

Любов Василівна Армейська, Центр післядипломної освіти Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

кандидат педагогічних наук, викладач

Посилання

Армейська Л. В., Армейський О. С., Коваль О. А. Аспекти розвитку мотивації самоосвіти педагогів у навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації. Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: international scientific-practical conference (Kielce, December 28-29, 2016). Kielce, 2016. P. 210–214.

Білик Н. І. Суперпрофесіоналізм – найвищий рівень творчого самопроектування особистості вчителя в регіональній освітній системі підвищення кваліфікації. Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу: електрон. зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції 23.11.2018 ПОІППО / за ред. д-ра. пед. наук Н. І. Білик. Полтава: ПОІППО, 2018. С. 7–11. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/tezi_23.11.2018.pdf

Білик Н. І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: монографія. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. 461 с.

Єльникова Г. В., Зайченко О. І., Маслов В. І. та ін.; за ред. Г. В. Єльникової. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія. Київ-Чернівці: Книги − XXI, 2010. 460 с.

Ноулз М. Современная практика образования взрослых. Андрагогика против педагогики. Москва: Педагогика, 1970. 236 с.

Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти. Іноземні мови в навчальних закладах. Педагогічна преса, 2003. C. 3–18.

Концепція «Нова українська школа»: Наказ МОН України // База даних «Законодавство України» /ВР України. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ (дата звернення: 08.02.2016).

Кравченко Г. Ю. Роль цільових творчих груп в адаптивному управлінні розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка» № 1, 2016. URL: http://am.eor.by/images/adapt/vol1/16_am_01_kravchenko_t.pdf

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. URL: old.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва: Просвещение, 1991. 360 с.

Рябова З. В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу (теоретичні основи кваліметричного підходу). Практика управління закладом освіти. 2007. №2 (7). С. 33–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-26

Як цитувати

Купіна, Л. М., & Армейська, Л. В. (2019). Розвиток педагогічної майстерності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога, (2(185), 49–52. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-49-52