DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-68-71

Вплив фольклору на хорову творчість композиторів Галичини наприкінці XIX – першої половини XX століття

Євгенія Андріївна Дубінченко, Леонід Веніамінович Гнатюк

Анотація


Розглянуто специфіку становлення жанру хорової обробки в творчості композиторів Галичини. Відмічено різні підходи, пов’язані з опрацюванням фольклору. Розкрито взаємозв’язок між інтересом до фольклору, який проявляється у прагненні його записувати, укладати і видавати збірки та намаганнями його опрацювати. Окреслено становлення принципово іншого рівня ставлення до фольклору в XX столітті. В творчості галицьких композиторів хорові жанри, як обробки, так і авторські твори, написані на слова провідних українських поетів, демонструють тісний зв'язок з народною творчістю та стають виразником національних традицій.


Ключові слова


фольклор; Галичина; композитор; хорові твори; обробка

Повний текст:

PDF

Посилання


Горак Я. Р. Анатоль Вахнянин і становлення музичного професіоналізму в Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2003. 25 с.

Денис Січинський. URL: http://ukrnotes.in.ua/noty/Sichynskyi/tekst/biografi_Sichynskyi_22.php.

Колесса Ф. Музикознавчі праці. Київ : Наук. думка, 1970. 592 с.

Людкевич С. П. Форми солоспіву у М. Лисенка. Питання історії і теорії української музики. Львів : Львів. держ. ун-т, 1957. Вип. 2.

Фільц Б. Обробки народних пісень для хору. Історія української музики : у 6 т. / гол. ред. М. М. Гордійчук. Київ : Наук. думка, 1992. Т. 4. С. 78–104.

Шегда Л. Хорова музика Богдани Фільц: до проблеми комунікативності національних традицій у ситуації постмодернізму. Студії мистецтвознавчі. Київ : Вид-во ІМФЕ, 2014. Число 1 (45). С. 82–86.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.