Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах

Автор(и)

  • Наталія Миронівна Ільчишин Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3190-8428

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-19-21

Ключові слова:

інтеграція, інформаційно-комунікаційні технології навчання, комунікативна компетентність

Анотація

Проводиться аналіз технологій і методів навчання при формуванні комунікативної компетентності студентів. Визначено підхід і принципи в основі яких відбувається процес формування комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Також розглядається процес формування комунікативної компетентності, як система складових, які нероздільно пов’язані між собою  для ефективного формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців і методи навчання, що інтегруються з даними засобами навчання.

Біографія автора

Наталія Миронівна Ільчишин, Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»

викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України, голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Загородна О. Ю. Формування комунікативної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інноваційних технологій : автореф. дис. на здоб. наук ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2010. 20 с.

Литвин А. В. Інформатизація професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю : монографія. Львів : Компанія «Манускрипт», 2011. 498 с.

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В. та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. 3-тє вид. Київ : Знання, 2007. 495 с.

Романова С. П. Информационные технологии и их роль в формировании личностно-ориентированного образования. Дистанционное обучение – образовательная среда ХХ1 века : материалы III междун. науч.-метод. конф. Минск, 13-15 ноября 2003 г.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. Москва : Народное образование : учеб. пособ., 1998. 256 с.

Жуковська А. Л. Комп’ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень. URL : http://studentam.net.ua/content/view/7557/97/

Іващук К. О. Інформаційно-комунікаційні технології – як сучасний засіб навчання в освіті URL : http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/informatsiino-komunikatsiini-tekhnologiyi-yak-suc.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-26

Як цитувати

Ільчишин, Н. М. (2019). Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах. Імідж сучасного педагога, (2(185), 19–21. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-19-21

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають