Ділова гра як метод формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі

Автор(и)

  • Оксана Олександрівна Комліченко Одеський національний політехнічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5759-2922
  • Анжела Володимирівна Подозьорова Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4188-9304

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-34-39

Ключові слова:

компетентнісно зорієнтована освіта, професійна компетентність

Анотація

Здійснено аналіз наукового розуміння сутності понять «соціалізація», «соціальна компетентність», розглянуті підходи до визначення ігрових технологій навчання, охарактеризовано особливості ділових ігор під час вивчення економічних дисциплін та їх вплив на формування соціальної компетентності майбутніх економістів.

Біографії авторів

Оксана Олександрівна Комліченко, Одеський національний політехнічний університет

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри науково-природничої підготовки

Анжела Володимирівна Подозьорова, Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

кандидат педагогічних наук, завідувач електротехнічного відділення

Посилання

Атаманова Р. И. Деловая игра: сущность, методика конструирования и проведения. URL: http://www.indepsocres.spb.ru/ home.html.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособ. Москва: Высш. шк., 1991. 207 с.

Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі: монографія / I. I. Доброскок, В.П. Коцур, С. О. Нікітчина [та ін.]; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. Переяслав-Хмельницький: Вид-во С. В. Карпук, 2008. С. 17–22.

Зарубінська І. Б. Формування соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів (теоретико-методичний аспект): монографія. Київ: КНЕУ, 2010. 348 с.

Національна психологічна енциклопедія. URL: http://vocabulary.ru/dictionary.

Полєщук І. Ф. Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2005. 245 с.

Романова М. Ділова гра як засіб формування професійної компетентності молодших спеціалістів. Молодь і ринок. 2014. № 2. С. 99–104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_2_20.

Стандарт вищої освіти України. Ступінь «бакалавр». Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 051 «Економіка»: офіційне видання / [Г.В. Назарова, О.І. Черняк, Л.Л. Антонюк, Ю.М. Бажал та ін.]. Київ, 2016. 13 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-26

Як цитувати

Комліченко, О. О., & Подозьорова, А. В. (2019). Ділова гра як метод формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі. Імідж сучасного педагога, (2(185), 34–39. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-2(185)-34-39

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають