Вербалізація концепту «їжа» засобами сучасної англійської фразеології

Автор(и)

  • Олена Володимирівна Дмитренко Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9954-7660
  • Інна Юріївна Зінченко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1473-6433

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6%20(183)-77-79

Ключові слова:

вербалізація, дослівний переклад, ідіома, концепт, зіставні значення, мовна свідомість, парадигма, стереотип, фразеологізм

Анотація

Досліджена проблема культурно-мовних національних стереотипів. Увага акцентована на явищі взаємовпливу мови й культури. Автори підкреслюють, що саме фразеологічний фонд мови надає виключні можливості для вивчення співвідношення та взаємозв’язків між мовою та культурою. Особлива увага приділена визначенню особливостей мовної етнічної свідомості. Наведені приклади, що найяскравіше ілюструють значення фразеологічних одиниць, пов’язаних із концептом «їжа».  Результати дослідження дозволяють виявити ставлення британської лінгвокультурної спільноти до їжі та відображають менталітет нації.

Біографії авторів

Олена Володимирівна Дмитренко, Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу, викладач німецької мови

Інна Юріївна Зінченко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

магістрантка гуманітарного факультету

Посилання

Алефиренко Н. Ф. Фразеология и культура. Язык и культура. Вторая межд. конфер. Тезисы. Ч. І. / Сост. С. Б. Бураго. Київ: Коллегиум, 1993. С. 67–68.

Аскольдов С. А. Концепт и слово. Русская словесность. От теории к структуре текста. Москва: Антология, 1980. 243 c.

Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / Под. ред. Г. А. Золотовой. / 4-е изд. / Москва: Рус. яз., 2014. 246 с.

Ідіоми, пов’язані з їжею. URL: http://enlizza.com/http://enlizza.com/.

Карасик В. И., Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования. Методологические проблемы когнитивной лингвистики / Под ред. И. А. Стернина. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. С. 75–79.

Левченко О. П. Метафоричні принципи у фразеології (Смак – концепт і метафоричний принцип). Система і структура східнослов’янських мов. Київ, 2003. С. 212–220.

Малоха М. Обиходно-эмпирический опыт в фразеологии, славяне: острые огородные растения. Национально-культурный компонент в тексте и языке: матер. ІІ Межд. науч. конфер. Минск, 1999. Ч. 2. С. 20–25.

Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. Москва: Наука, 2001. 194 с.

Новикова К. Ю. Лингвострановедческий анализ эмоционально-экспрессивных фразеологических единиц: автореф. дисс. … канд. филол. наук. Москва: МГЛУ, 1998. 16 с.

Шулежкова С. Г. От сладкой жизни к сладкой парочке (крылатые выражения-неологизмы с компонентом сладкий в современном русском языке). Słowo. Tekst. Czas VI. Mater. Miedzynar. konfer. nauk. Szczecin, 2002. C. 328–333.

Oxford Dictionary of English Idioms / ed. by John Ayto. Third Edition. Oxford University Press, 2015. 416 p.

Johnson M. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason. – Chicago, 1987. P. 195.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-09

Як цитувати

Дмитренко, О. В., & Зінченко, І. Ю. (2018). Вербалізація концепту «їжа» засобами сучасної англійської фразеології. Імідж сучасного педагога, (6 (183), 77–79. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-77-79

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають