DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-46-49

Експериментальне дослідження педагогічних умов виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості

Марина Вікторівна Гриньова, Наталія Валеріївна Васильєва

Анотація


У статті охарактеризовано педагогічні умови виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості, а також здійснено опис реалізації та перевірки ефективності впливу педагогічних умов на виховання обдарованих студентів. Результати педагогічного експерименту перевірено за допомогою критерію узгодженості Пірсона.

Ключові слова


обдарований студент; музично обдарована особистість; музично-академічна творчість; виховання обдарованих студентів у процесі музично-академічної творчості; педагогічні умови виховання обдарованих студентів у процесі музично-академічної творчості

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонова Е. Е. Концепция обучения одарённых студентов в высших педагогических учебных заведениях / Е. Е. Антонова // Вектор науки ТГУ. Серия «Педагогика, психология». – 2010. – №3. – С. 20–24.

Березан В. І. Реалізація педагогічного потенціалу сучасної музики масових жанрів у виховному процесі ВНЗ / В. І. Березан // Педагогічні та соціально-психологічні аспекти виховання у контексті сучасного європейського виміру : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 4–6 жовт. 2006 р.). – Полтава, 2006. – С. 50–51.

Бикова Т. Б. Система роботи з обдарованими студентами в ЗПК [Електронний ресурс] / Т. Б. Бикова. – Режим доступу: http://psihologyzpk.ucoz.ru/____.doc, вільний. – Назва з екрана.

Буленко Т. В. Дiагностика особистостi в практичнiй дiяльностi психолога: наук.-метод. посiб. / Т. В. Бутенко, М. I. Мушкевич, Р. П. Федоренко. – Луцьк : Вежа, 1996. – 311 с.

Васильєва Н. В. Дослідження рівнів виховання музично-академічної творчості студентів педагогічних університетів / Н. В. Васильєва // електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога». – 2017. – №5 (174). – С. 23–24. – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/115562, вільний. – Назва з екрана.

Войний О. Педагогічна творчість як фактор розвитку творчих здібностей учнів / О. Войний // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. – № 2 (54). – С. 37–40.

Григор’єва А. Розвиток творчих здібностей студентів у позанавчальній діяльності [Електронний ресурс] / А. Григор’єва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». – Тернопіль, 2009. – № 2. – С. 211–215. – Режим доступу: http://library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/201-pedagogika, вільний. – Назва з екрана.

Карпова І. Г. Теоретично-методичні засади розвитку творчої обдарованості студентської молоді : монографія / І. Г. Карпова ; Чернігів. держ. ін-т права, соціал. технол. та праці. – Чернігів, 2011. – 144 с.

Тверезовська Н. Т. Методологія педагогічного дослідження : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, В. К. Сидоренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 440 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.