DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-83-86

Особливості поєднання класичних і сучасних тенденцій педагогічного репертуару

Наталія Леонідівна Регеша

Анотація


Аналізуються історичні витоки навчального репертуару, інструктивної музики у контексті інструментального мистецтва, на базі стислого аналізу витоків педагогічного репертуару визначається його роль і вплив на свідомість учня і слухача в сучасних умовах побутування. Розглядаються особливості формування репертуару хорового колективу як творчої одиниці, що має максимально ґрунтовний вплив на свідомість як виконавця, так і слухача. Наводяться основні чинники добору репертуару у відповідності до якісних критеріїв хорового мистецтва. Визначається роль класичного та сучасного репертуару у педагогічній і виконавській практиці.


Ключові слова


репертуар; музика; хор; виконавське мистецтво; виконавська практика

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко Л. М. Проблема свідомого та позасвідомого у теорії та практиці вокального виконавства // Педагогічні науки. 2011. Вип. 94. С. 31–40.

Івасишин І. Музично-виконавська діяльність як засіб творчого розвитку особистості // Гірська школа українських Карпат. 2014. № 11. С. 153–155.

Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. Москва: Искусство, 1952. 284 с.

Лабінцева Л. П. Концертний виступ як особливий вид музично-виконавської діяльності // Вісник ХДАДМ. 2010. №1. С. 215–216.

Станиславский К. С. Статьи, речи, беседы, письма. Москва: Искусство, 1953. 782 с.

Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: учебн. пособ. Сан-Петербург: Композитор, 2008. 212 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.