DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-3 (180)-22-24

Функції та етапи формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів

Анаіт Оганесівна Варданян, Марина Петрівна Мелащенко, Інеса Віталіївна Роженко

Анотація


Описані функції природи професійно-мовленнєвої компетентності: пізнавальна, інформативна, комунікативна, стимулююча. Визначено, що формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів є багатовекторним, складним процесом наукової, пізнавальної, практичної та контрольно-рефлексивної діяльності, який потребує поетапного навчання, відповідних дій педагога і студента, оптимального вибору форм, методів, засобів і видів навчальної діяльності. Формування зазначеної компетентності відбувається у три етапи: мотиваційно-пізнавальний, оперативно-конструктивний та продуктивний.


Ключові слова


Ключові слова: компетентність; професійно-мовленнєва компетентність; майбутній лікар; заклад вищої освіти; функція; етап

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанаскина М. С. Развитие познавательной активности студентов мецинского колледжа в процессе организации самостоятельной работы: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Брянск, 1999. 152 с.

Борисенко В. В. Етапи формування професійно-мовленнєвих компетенцій студентів-економістів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. Чернігів, 2013.

Ждан В. М., Бобирьов В. М., Білаш С. М., Бєляєва О. М. Психолого-педагогічна компетентність лікаря: синтез медицини, педагогіки та психології. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: зб. ст. ІI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю, 8–9 червня, 2017 р., м. Полтава. Полтава, 2017. С. 3–8.

Ксенофонтова А. Н. Теоретические основы педагогического конструирования речевой деятельности. Вестник Оренбургского государственного университета. Оренбург, 2002. С. 4–9.

Лещенко Г. Комунікативна україномовна компетенція школярів у контексті сучасної мовної освіти. Дивослово. 2003. № 7. С. 2–5.

Философский словарь: [Под ред. М. М. Розенталя и П.Ф. Юдина]. 2-е изд., исп. и доп. Москва: Политиздат, 1968. 432 с.

Шопов Т. Вторият език. София, 1998. 42 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.