Розвиток духовного і творчого потенціалу майбутніх лікарів як педагогічна проблема

Автор(и)

  • Євгенія Вікторівна Назимок Буковинський державний медичний університет, Ukraine
  • Яна Григорівна Іванушко Буковинський державний медичний університет, Ukraine
  • Тетяна Василівна Пасько Буковинський державний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-57-60

Ключові слова:

духовність, духовно-творчий потенціал, майбутній лікар, особистість, професійна підготовка, розвиток, самореалізація, творчість

Анотація

Розкрита сутність понять «творчість», «творчий потенціал»; охарактеризовані дефініції творчості з позицій філософії, педагогіки, психології. Акцентована увага на тому, що майбутній лікар реалізує свої творчі можливості, духовний потенціал та професійні здібності не лише в предметній діяльності, а й у самому процесі його життя, самореалізації як засобі самоствердження.

Біографії авторів

Євгенія Вікторівна Назимок, Буковинський державний медичний університет

кандидат медичних наук, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини 

Яна Григорівна Іванушко, Буковинський державний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини 

Тетяна Василівна Пасько, Буковинський державний медичний університет

старший викладач кафедри внутрішньої  медицини, фізичної реабілітації та  спортивної медицини 

Посилання

Акмеология: учеб. пособ. / А. Деркач, В. Зазыкин. СПб: Питер, 2003. 256 с.

Александрова В. Г. Возрождение духовных традиций гуманной педагогики. Педагогика, 2008. № 6. С. 14.

Вербець В. В. Теоретико-методологічні засади формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді : дис. докт. пед. наук: 13.00.01. Рівне, 2005. 495 с.

Гагин Ю. А. Концептуальный словарь-справочник по педагогической акмеологии: учеб. пособ. Изд. 2-е. СПб., СПбГУПМ, Балт. пед. академия, 2000. 222 с.

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Краткий психологический словарь: Личность, образование, самообразование, профессия. Мн.: Хэлтон, 1998. 399 с.

Згуровський М. З. Вища технічна освіта і Болонський процес. Доповідь на Всеукраїнської нараді ректорів вищих технічних навчальних закладів 17–18 березня 2004 р., м. Харків. Київський політехнік, 2004. № 12. № 2.

Кузнецова М. А. Творчество как атрибут человеческого бытия : автореф. дис. ... докт. филос. наук : 09.00.13. Волгоградский гос. ун-т. Волгоград, 2012. 43 с.

Мартинюк І. О. Творчий потенціал і самореалізація особистості / І. О. Мартинюк // Психологія і педагогіка життєтворчості. К., 1996. 792 с.

Моляко В. О. Психологічна теорія творчості. Обдарована дитина. 2004. № 6. С. 2–9.

Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад; Редкол.: М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. Москва: Большая Российская энциклопедия, 2003. 528 с: ил.

Проблемы научного творчества: сб. аналит. обзоров / Академия наук СССР. Институт научной информации по общественным наукам; авт. обзоров А. Н. Лук ; отв. ред. А. И. Воронин. М., 1980. 228 с.

Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост. В. А. Межериков; под общ. ред. П. И. Пидкасистого. Москва: ТЦ Сфера, 2009, 448 с.

Чаплигін О. К. Творчий потенціал людини як предмет соціально-філософської рефлексії: дис... докт. філос. наук: 09.00.03 / Харківський нац. автомоб.-дорожн. ун-т. – Харків, 2001, 428 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Назимок, Є. В., Іванушко, Я. Г., & Пасько, Т. В. (2018). Розвиток духовного і творчого потенціалу майбутніх лікарів як педагогічна проблема. Імідж сучасного педагога, (2(179), 57–60. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-57-60