Карпо Остапович Ходосов про шляхи та засоби для вдосконалення методичної майстерності словесника

Автор(и)

  • Юлія Миколаївна Северин Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської районної державної адміністрації, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-61-65

Ключові слова:

саморозвиток, самоосвіта, професійна компетентність педагога

Анотація

Розкрито зміст поняття «саморозвиток» словесника у світлі сучасної парадигми. Проаналізовані різні шляхи та засоби щодо вдосконалення методичної майстерності словесника, які використовував у своїй діяльності Карпо Остапович Ходосов.

Біографія автора

Юлія Миколаївна Северин, Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської районної державної адміністрації

Методист районного методичного кабінету;
учитель української мови та літератури Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3

Посилання

Деркач А. А., Селезнёва Е. В. Акмеологическая культура личности: содержание, закономерности, механизмы развития. Москва: Изд-во Москов. психол.-социальн. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006. 496 с.

Кондратьєв П. В. Особенности и факторы саморазвития личности учителя на этапах зрелого возраста: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Моск. психол.-социал. ин-т. Москва, 2007. 26 с.

Мирончук Н. М. Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього педагога: сутнісні характеристики та шляхи формування. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Київ, 2013. Випуск 76. С. 209–214.

Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности. Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2002. 400 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. URL: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf.

Професійний саморозвиток майбутнього фахівця: монографія /за ред. В. А. Ковальчук. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 204 с.

Сторінки педагогічної спадщини Карпа Ходосова: посіб. для вчит. / передмова, впорядкування О. І. Неживого. Полтава: Полт. літератор, 2015. 156 с.

Тихонова Т. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 2001. 21 с.

Ходосов К. О. Коли є простір для злету думки… Хорол, Хорольський райметодкабінет, 1970.

Хорольський районний методичний кабінет. Відомості про заслуженого вчителя Української РСР, кандидата педагогічних наук, вчителя української мови і літератури середньої школи №2 м. Хорола К. О. Ходосова, 1972.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Северин, Ю. М. (2018). Карпо Остапович Ходосов про шляхи та засоби для вдосконалення методичної майстерності словесника. Імідж сучасного педагога, (2(179), 61–65. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-61-65