DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-20-22

Педагогічна майстерність І. А. Зязюна як концептуальна ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра

Людмила Миколаївна Ликтей

Анотація


Висвітлені світоглядні ідеї відомого фундатора сучасної педагогічної науки Івана Андрійовича Зязюна, котрий розглядає майстерність учителя як найвищий рівень педагогічної діяльності. Проаналізовані основні елементи педагогічної майстерності: гуманістичну спрямованість діяльності вчителя, професійну компетентність, педагогічні здібності та педагогічну техніку.


Ключові слова


педагогіка; педагогічна освіта; педагогічна майстерність; педагогічні здібності; педагогічна техніка; учитель; учень

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка. Київ: Лібра, 1996. 224 с.

Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії: навч. посіб. Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту, 1997. 302 с.

Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії: [Сторінки з одноімен. кн.]. Завуч. 2001. Черв. ( №17/18). С.14–21.

Зязюн І. А. Філософські засади освіти: освітні і виховні парадигми, освітні технології, діалектика педагогічної дії. Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: [монографія] / за ред. Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюн, М. П. Лещенко, М. М. Солдатенко та ін.; Ін-т педагогіки та психології проф. освіти АПН України. Київ, 2003. С. 246.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. Москва: Просвещение, 1987. С. 46–62.

Концепція «Нова українська школа». URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / за ред. І. А. Зязюна. Київ: Віпол, 2000. 365 с.

Нова українська школа п. 4., 2017. С. 17.

Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. [За ред. І. А. Зязюна]. Київ: Вища школа, 2004. 422 с.

Педагогічна майстерність: хрестоматія: навч. посіб. / за ред. Зязюна І. А. Київ: Вища школа, 2006. 606 с.

Щербак О. Педагогічна майстерність у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання до професійно-педагогічної діяльності. Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр./ [ред. кол.: Н. Г. Ничкало (голова), та ін.; упоряд.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровнік; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ: Богданова А. М., 2013. 465 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.