Педагогічна майстерність І. А. Зязюна як концептуальна ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Ликтей Івано-Франківський коледж «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-20-22

Ключові слова:

педагогіка, педагогічна освіта, педагогічна майстерність, педагогічні здібності, педагогічна техніка, учитель, учень

Анотація

Висвітлені світоглядні ідеї відомого фундатора сучасної педагогічної науки Івана Андрійовича Зязюна, котрий розглядає майстерність учителя як найвищий рівень педагогічної діяльності. Проаналізовані основні елементи педагогічної майстерності: гуманістичну спрямованість діяльності вчителя, професійну компетентність, педагогічні здібності та педагогічну техніку.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Ликтей, Івано-Франківський коледж «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»

викладач, методист

Посилання

Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка. Київ: Лібра, 1996. 224 с.

Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії: навч. посіб. Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту, 1997. 302 с.

Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії: [Сторінки з одноімен. кн.]. Завуч. 2001. Черв. ( №17/18). С.14–21.

Зязюн І. А. Філософські засади освіти: освітні і виховні парадигми, освітні технології, діалектика педагогічної дії. Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: [монографія] / за ред. Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюн, М. П. Лещенко, М. М. Солдатенко та ін.; Ін-т педагогіки та психології проф. освіти АПН України. Київ, 2003. С. 246.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. Москва: Просвещение, 1987. С. 46–62.

Концепція «Нова українська школа». URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / за ред. І. А. Зязюна. Київ: Віпол, 2000. 365 с.

Нова українська школа п. 4., 2017. С. 17.

Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. [За ред. І. А. Зязюна]. Київ: Вища школа, 2004. 422 с.

Педагогічна майстерність: хрестоматія: навч. посіб. / за ред. Зязюна І. А. Київ: Вища школа, 2006. 606 с.

Щербак О. Педагогічна майстерність у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання до професійно-педагогічної діяльності. Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр./ [ред. кол.: Н. Г. Ничкало (голова), та ін.; упоряд.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровнік; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ: Богданова А. М., 2013. 465 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Ликтей, Л. М. (2018). Педагогічна майстерність І. А. Зязюна як концептуальна ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра. Імідж сучасного педагога, (2(179), 20–22. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-20-22