DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-8-10

Світоглядні ідеї Івана Андрійовича Зязюна у професійному становленні вчителя нової української школи

Оксана Петрівна Цюняк, Марія Степанівна Копчук-Кашецька

Анотація


Проаналізовані основні світоглядні ідеї Івана Андрійовича Зязюна, які є актуальними в професійному становленні вчителя Нової української школи. Обґрунтовані основні вимоги до вчителя. Акцентується увага на важливому значенні педагогічної спадщини академіка у реформуванні освіти України. 


Ключові слова


освітній простір України; світоглядні ідеї І. А. Зязюна; Нова українська школа; вчитель; професійне становлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Зязюн І. А. Інтелектуально творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / за ред. І. А. Зязюна. Київ: Віпол, 2000. 636 с.

Зязюн І. А. Людина в контексті гуманітарної філософії. Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр. щорічник. – Ченстохова; Київ, 1999. №1. С. 323–333.

Зязюн І. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. Київ: МАУП, 2000. 312 с.

Зязюн І. А. Світоглядна парадигма освіти. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць / Українська інж.-пед. академія. Харків, 2003. Вип. 5. С. 24–31.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.

Концепція Нової української школи. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf.

Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за заг. ред. І. А. Зязюна. Київ: Вища шк., 1997. 349 с.

Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. 692 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.