Іншомовна комунікативна компетентість як невід’ємна складова образу сучасного педагога

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-36-38

Ключові слова:

комунікативна компетентність, професіоналізація, особистісні характеристики.

Анотація

Формування іншомовної комунікативної компетентності є актуальною науково-практичною задачею сучасної системи вищої освіти. Державний освітній стандарт містить вимоги до компетентності фахівців, які враховують реальні потреби сучасного ринку праці. Від фахівця будь-якої професійної сфери потрібно вміння працювати з інформаційними джерелами (у тому числі іншомовними): обробляти і використовувати отриману інформацію для підвищення ефективності праці, бути здатним до її творчої інтерпретації і передачі, що неможливо без достатнього рівня розвитку комунікативної іншомовної компетентності.

Біографії авторів

Надія Вікторівна Добіжа, ВДПУ ім. М.Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри методики навчання іноземних мов 

Ірина Ігорівна Оніщук, ВДПУ ім. М.Коцюбинського

аспірантка кафедри педагогіки та професійної освіти, асистент кафедри методики навчання іноземних мов ВДПУ ім. М.Коцюбинського

Посилання

Андреева Г. М. Принципы деятельности и исследования общения. В кн.: Общение и деятельность [на русск. и чешск. яз.]. Прага: Изд-во Карлова университета, 1981. С. 13–26.

Звягинцева Е. П. Поликультурной компонент и его составляющие в процессе профессиональной подготовки. Вестник Челябинской академии культуры и искусств. 2013. №3 (35). Челябинск: ЧГАКИ. С. 189–193.

Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. Москва: Просвещение, 2007. С. 114–115.

Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва: Знание, 1996. С. 24– 25.

Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя. Москва: Академия, 2004. С. 227–229.

Пассов Е. И., Кузовлева С. E. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: метод. пособ. для преподавателей русского языка как иностранного. Москва: Русский язык. Курсы, 2010. 567 с.

Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование. 2003. №2. С. 58–64.

Шадриков В. Д. О некоторых теоретических вопросах разработки дидактики для нашей новой школы. Высшее образование сегодня. 2010. № 12. С. 8–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Добіжа, Н. В., & Оніщук, І. І. (2018). Іншомовна комунікативна компетентість як невід’ємна складова образу сучасного педагога. Імідж сучасного педагога, (2(179), 36–38. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-36-38