DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-36-38

Іншомовна комунікативна компетентість як невід’ємна складова образу сучасного педагога

Надія Вікторівна Добіжа, Ірина Ігорівна Оніщук

Анотація


Формування іншомовної комунікативної компетентності є актуальною науково-практичною задачею сучасної системи вищої освіти. Державний освітній стандарт містить вимоги до компетентності фахівців, які враховують реальні потреби сучасного ринку праці. Від фахівця будь-якої професійної сфери потрібно вміння працювати з інформаційними джерелами (у тому числі іншомовними): обробляти і використовувати отриману інформацію для підвищення ефективності праці, бути здатним до її творчої інтерпретації і передачі, що неможливо без достатнього рівня розвитку комунікативної іншомовної компетентності.


Ключові слова


комунікативна компетентність, професіоналізація, особистісні характеристики.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Г. М. Принципы деятельности и исследования общения. В кн.: Общение и деятельность [на русск. и чешск. яз.]. Прага: Изд-во Карлова университета, 1981. С. 13–26.

Звягинцева Е. П. Поликультурной компонент и его составляющие в процессе профессиональной подготовки. Вестник Челябинской академии культуры и искусств. 2013. №3 (35). Челябинск: ЧГАКИ. С. 189–193.

Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. Москва: Просвещение, 2007. С. 114–115.

Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва: Знание, 1996. С. 24– 25.

Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя. Москва: Академия, 2004. С. 227–229.

Пассов Е. И., Кузовлева С. E. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: метод. пособ. для преподавателей русского языка как иностранного. Москва: Русский язык. Курсы, 2010. 567 с.

Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование. 2003. №2. С. 58–64.

Шадриков В. Д. О некоторых теоретических вопросах разработки дидактики для нашей новой школы. Высшее образование сегодня. 2010. № 12. С. 8–11.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.