Методичні та технологічні засади впровадження досвіду професійної підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії у прогностичний розвиток системи медичної освіти в Україні

Автор(и)

  • Камілла Газанфарівна Магрламова «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-31-35

Ключові слова:

майбутні лікарі, медична освіта, методичні засади, професійна підготовка, технологічні засади

Анотація

Підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів відповідно до світових і загальноєвропейських стандартів з метою посилення конкурентоспроможності вітчизняної вищої медичної освіти, оптимізації умов для міжнародної мобільності студентів-медиків і розширення можливостей українських медичних фахівців на вітчизняному та міжнародному ринках праці зумовлені проголошенням Україною курсу на євроінтеграцію.

 

Біографія автора

Камілла Газанфарівна Магрламова, «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки

Посилання

Гіббс Тревор Д. Відкрите обговорення системи медичної освіти в Україні: на початку нової ери / Тревор Д. Гіббс // Сімейна медицина. – 2008. – № 1. – С. 5-6., с.6].

Каспина В. А. О методах воспитания и их

классификации / В. А. Каспина // Советская педагогика. – 1970. – № 1. – С. 84–94, c. 34.

Кміт Я.М. Дидактичні особливості інтеграції знань і вмінь з природничих дисциплін у процесі підготовки студентів-іноземців до навчання у вищій медичній школі: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Кміт Ярослав Михайлович; АПН України, Ін-т пед. і псих. проф. освіти. – К., 1995. – 182 с., с. 11].

Новописьменний С. А. Формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Новописьменний Сергій Анатолійович ; Полтав. нац. пед ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 306 с.].

Островская, Лидия Васильевна Формирование педагогической культуры и этики в системе подготовки студентов-медиков доктор педагогических наук 13.00.01, 13.00.08 Теория и методика профессионального образования Москва 2004 325 http://www.dissercat.com/content/formirovanie-pedagogicheskoi-kultury-i-etiki-v-sisteme-podgotovki-studentov-medikov#ixzz51SS6SUHi

Паламаренко І. О. Урахування досвіду великої британії при підготовці сімейних лікарів в україні Вісник Національного університету оборони України 4 (41) /2014

Педагогика : уч. пособие для студ. пед. вузов и пед. колледжей / Под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Рос. пед. агентство, 1996. – 602 с., с. 5.

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій : навч. посіб. / за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхота та ін. – К. : В-во А.С.К., 2003. – 240 с.

Скрипник І.М ., Гопко О.Ф., Маслова Г.С. Формування клінічного мислення як засіб удосконалення якості освіти лікарів Скрипник ЇМ ., Гопко О.Ф., Маслова Г.С Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах . – С.199-200 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/2740/1/formuv_klin_mysl_jak_zasib.pdf.

Філоненко М.М. систематизований розгляд психолого-педагогічних систем та визначення їх орієнтації на особистісне становлення студента-медика Теорія і практика управління соціальними системами 1‘2015. – С. 75-82. – С.75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Магрламова, К. Г. (2018). Методичні та технологічні засади впровадження досвіду професійної підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії у прогностичний розвиток системи медичної освіти в Україні. Імідж сучасного педагога, (2(179), 31–35. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-31-35