DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-2(179)-31-35

Методичні та технологічні засади впровадження досвіду професійної підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії у прогностичний розвиток системи медичної освіти в Україні

Камілла Газанфарівна Магрламова

Анотація


Підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів відповідно до світових і загальноєвропейських стандартів з метою посилення конкурентоспроможності вітчизняної вищої медичної освіти, оптимізації умов для міжнародної мобільності студентів-медиків і розширення можливостей українських медичних фахівців на вітчизняному та міжнародному ринках праці зумовлені проголошенням Україною курсу на євроінтеграцію.

 


Ключові слова


майбутні лікарі; медична освіта; методичні засади; професійна підготовка; технологічні засади

Повний текст:

PDF

Посилання


Гіббс Тревор Д. Відкрите обговорення системи медичної освіти в Україні: на початку нової ери / Тревор Д. Гіббс // Сімейна медицина. – 2008. – № 1. – С. 5-6., с.6].

Каспина В. А. О методах воспитания и их

классификации / В. А. Каспина // Советская педагогика. – 1970. – № 1. – С. 84–94, c. 34.

Кміт Я.М. Дидактичні особливості інтеграції знань і вмінь з природничих дисциплін у процесі підготовки студентів-іноземців до навчання у вищій медичній школі: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Кміт Ярослав Михайлович; АПН України, Ін-т пед. і псих. проф. освіти. – К., 1995. – 182 с., с. 11].

Новописьменний С. А. Формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Новописьменний Сергій Анатолійович ; Полтав. нац. пед ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 306 с.].

Островская, Лидия Васильевна Формирование педагогической культуры и этики в системе подготовки студентов-медиков доктор педагогических наук 13.00.01, 13.00.08 Теория и методика профессионального образования Москва 2004 325 http://www.dissercat.com/content/formirovanie-pedagogicheskoi-kultury-i-etiki-v-sisteme-podgotovki-studentov-medikov#ixzz51SS6SUHi

Паламаренко І. О. Урахування досвіду великої британії при підготовці сімейних лікарів в україні Вісник Національного університету оборони України 4 (41) /2014

Педагогика : уч. пособие для студ. пед. вузов и пед. колледжей / Под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Рос. пед. агентство, 1996. – 602 с., с. 5.

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій : навч. посіб. / за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхота та ін. – К. : В-во А.С.К., 2003. – 240 с.

Скрипник І.М ., Гопко О.Ф., Маслова Г.С. Формування клінічного мислення як засіб удосконалення якості освіти лікарів Скрипник ЇМ ., Гопко О.Ф., Маслова Г.С Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах . – С.199-200 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/2740/1/formuv_klin_mysl_jak_zasib.pdf.

Філоненко М.М. систематизований розгляд психолого-педагогічних систем та визначення їх орієнтації на особистісне становлення студента-медика Теорія і практика управління соціальними системами 1‘2015. – С. 75-82. – С.75.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.