DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-1 (178)-13-18

Професійна підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до дослідницької діяльності

Марина Вікторівна Гриньова

Анотація


Розкривається зміст дослідницької діяльності як професійно значущої для педагогічних працівників і професійної підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей. Професійна підготовка розглядається як складний цілеспрямований керований процес, кінцевим результатом якого є сформовані дослідницькі компетентності у студентської молоді.


Ключові слова


дослідницька діяльність; дослідницькі компетентності; Нова українська школа; педагогічні працівники; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Головань М. С. «Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду». URL: essuir.sumdu.edu.ua/.

Дем’яненко В. «Формування дослідницької компетентності учнів Малої академії наук України». URL: irbis-nbuv.gov.ua

Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей». 40 с. URL: http://mon.gov.ua/ activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/.

Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у дітей. Київ: Рад. шк., 1978. 128 с.

Новий тлумачний словник української мови: 42 000 слів: Для студентів вузів. У 4-х т. / укл.: В. Яременко, О. Сліпушко. Київ: АКОНІТ, 1999.

Савенков А.И. Детская одарённость: развитие средствами искусства. Москва: Пед. общ-во России, 1999. 220 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.