Професійна підготовка майбутніх лікарів в умовах ринку праці Великої Британії

Автор(и)

  • Камілла Газанфарівна Магрламова «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-1%20(178)-47-51

Ключові слова:

ринок праці, професійна підготовка, майбутній лікар, Велика Британія

Анотація

У Великій Британії відбувається докорінне переосмислення механізмів і моделей державного впливу на економічні і соціальні проблеми, які викликані світовою фінансовою крізою. Ринок праці виступає одним з складніших і динамічніших елементів ринкової економіки.

Невідповідність вимог ринку та роботодавців до професійних компетенцій працюючих та їх реальним рівнем, необхідність постійного удосконалення професійних знань, умінь та навичок у кожній професії спонукають до модернізації професійної освіти та неперервних змін у ній. З огляду на це, можна стверджувати, що ринок праці регулює і детермінує також освітню політику будь-якої держави, у тому числі професійну освіту.

Важливим елементом забезпечення взаємодії освіти і ринку праці є розподіл відповідальності за збільшення інвестування в людські ресурси. Всі учасники взаємодії повинні взяти на себе частину відповідальності за збільшення та підвищення ефективності інвестування у людський капітал.

 

Біографія автора

Камілла Газанфарівна Магрламова, «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

candidate of pedagogical sciences, teacher of the language department

Посилання

Бабушко С. Р. Професійний розвиток фахівців сфери туризму в США та Канаді: монографія ; за ред. Л. Б. Лук‘янової / С. Р. Бабушко. – К.-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 424 с.

Бідюк Н. М. Теорія і практика професійного навчання безробітних у США: дис. … доктора пед. наук: спец.13.00.04 / Бідюк Наталія Михайлівна. – К., 2009. – 544 с.

Ничкало Н. Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному взаємозв’язку /Н. Ничкало // Теорія і практика управління соціальними системами. – № 2. – Серія: Проблеми та тенденції розвитку педагогічної освіти. – Харків, 2013. –С. 42 – 53.

Пазюра Н. В. Внутрішньофірмова професійна підготовка виробничого персоналу в Японії і Південній Кореї: монограф. [за ред. Н. Г. Ничкало] / Н. В. Пазюра. – К.: Вид-во «Альфа-ПІК», 2014. – 514 с.

Cuddy N., Leney T. Vocational Education and Training in the United Kingdom: Short Description / Natalia Cuddy, Tom Leney // CEDEFOP Panorama Series. – 111. – Luxemburg: Office for Official Publications of the European Committees, 2005. – 88 p.

Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030 // World Health Organization, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/en/ – Назва з екрана.

Higher Education Statistics Agency: official site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.hesa.ac.uk . – Назва з екрана.

Longhurst D. Chief Executive / Derek Longhurst // Forward. – 2011. – Issue 24. – pp. 1-9.

Medical Career Structure // General Medical Council [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gmc-uk.org/Medical_career_structure _doctors_in_training.pdf_25417075.pdf . – Назва з екрана.

NHS Careers: Entry Requirements for Medical School. – 2014 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.nhscareers.nhs.uk – Назва з екрану.

Roberts N., Bolton P. Medical School Places in England from September 2018 / Nerys Roberts, Paul Bolton // Briefing Paper of the House of Commons. – 29 March 2017. - No 07914. – 17 p.

Royal College of Physicians. Underfunded, under-doctored, overstretched. The NHS in 2016. – 21 September, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rcplondon.ac.uk/guidelines-policy . – Назва з екрана.

Speech by Secretary of State for Health Jeremy Hunt to Conservative Party Conference. – 4 October, 2016 Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://press.conservatives.com/post/15133726050/hunt-speech-to-conservative-party-conference-2016. – Назва з екрана.

Weert E. Perspectives on Higher Education and the Labour Market: Review of International Policy Developments / Egbert Weert. – Center for Higher Education Policy Studies, 2011. – 62 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-13

Як цитувати

Магрламова, К. Г. (2018). Професійна підготовка майбутніх лікарів в умовах ринку праці Великої Британії. Імідж сучасного педагога, (1 (178), 47–51. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-1 (178)-47-51

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН