DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-1 (178)-66-69

Викладання образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої освіти УРСР у 70-ті роки ХХ століття

Ганна Вадимівна Литовченко

Анотація


Присвячується аналізу стану викладання образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої освіти УРСР у 70-ті роки ХХ століття. На основі вивчення нормативного документу: Закону УРСР «Про народну освіту» та постанови «Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці» було виявлено передумови реформування змісту мистецької шкільної освіти. Розкриті погляди громадських діячів, учителів-практиків стосовно якості та доцільності предмета «образотворче мистецтво» в окреслений період. Автором аналізується Всесоюзний експеримент з образотворчого мистецтва, зокрема діяльність науково-дослідних колективів під керівництвом Б. Юсова, Б. Неменського та В. Кузіна. Доведено, що за результатами експерименту у викладанні образотворчого мистецтва відбулися суттєві зміни: його викладання було подовжено, розширена мета, структуроване завдання, розроблені й упроваджені нові програми, посібники та підручники.


Ключові слова


вимоги; зміст; підручник; навчальна література; середня школа; початкова школа; малювання; мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Глинская М. Ищу краски. Учительская газета. № 122(7033) 1975. 11октября.

Гунина Е., Семёнов В. Теория и методика обучения изобразительному искусству: история и современность: справочник / Владим. гос. ун-т им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. 98 с.

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза: 30 марта – 9 апреля 1971 года: стенографический отчет: в 2х т. Т. 1. Москва: Политиздат, 1971. 508 с.

Жуков И. Размышления перед уроком рисования. Эстетическое воспитание в школе. Художник. 1974. № 3. С. 36–37.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон УРСР «Про народну освіту». Постанова ВР УРСР. − №2778-VIII. – 28.06.1974р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf /link1/T742778.html

Инновационные тенденции интеграции и гуманитаризации образования: Интеграция как условие гуманитаризации современного образования: Юсовские чтения: материалы Всеросс. конфер. / науч. ред. Е. П.Олесина, ред.-сост. О. И. Радомская / под общ. ред. Л. Г. Савенковой. Москва: ФГБНУ ИХОиК РАО, 2015. 294 с.

Кузин В. Методика преподавания изобразительного искусства в 1–3 классах: пособ. для учит. 2-е изд. Москва: Просвещение, 1983. 191 с.

Неменский Б. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания [Текст]: кн. для учителя. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Просвещение, 1987. 255 с.

Неменский Б. Основа духовного развития // Учительская газета № 35 (6634) 1973. 22 марта.

Постановление Совета Министров СССР от 8 сентября 1970 г. № 749 «Об Уставе средней общеобразовательной школы». URL: http://base. consultant.ru/cons/cgi/online.

Програма «Мистецтво. 5–9 клас». URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html.

Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовка їх до праці. Основні документи про школу / упоряд. Є. О. Березняк. Київ: Рад. шк., 1982. С. 48–54.

Фомина Н. Трудности методики. Эстетическое воспитание в школе. Художник. 1978. №4. С. 36–38.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.