DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-1 (178)-61-65

Вокальна творчість Ф. Ліста у репертуарі студентів вокально-акторських спеціалізацій (педагогічні міркування)

Олег Андрійович Дзюба

Анотація


Досліджені музичні особливості вокального доробку Ференца Ліста, які надають підставу для формування відповідних принципів виконавської вокальної культури актора-співака. Узагальнена педагогічна стратегія виховання вокальних навичок акторів на стильовому підґрунті романтичних творів. Ідеї синтезу мистецтв відбиваються у відповідному комплексі засобів виразності. Робота базується на культурологічному та історико-біографічному методах, які залучають вокально-виконавський і педагогічний досвід автора.


Ключові слова


вокальне виконавство; синтетичний актор; педагогічна майстерність; синтез мистецтв; романтизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник. Київ: ЗАТ Віпол, 2007. 173 с.

Антонюк В. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект: монографія. – [вид. 2-ге, пер. і доп.]. Київ: Українська ідея, 2001. 203 с.

Гаал Д. Ш. Лист. Москва: Молодая гвардия, 1977. 319 с. (ЖЗЛ; Вып. 572).

Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва. Київ: НМАУ, 1997. 320 с.

Гребенюк Н. Є. Особистісно орієнтований підхід у розвитку індивідуальності співака. Музичне виконавство: наук. вісник Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ: НМАУ, 2000. Вип. 14, кн. 6. С. 156–165.

Зінькевич О. Ференц Ліст в Україні. Український музичний архів: Документи і матеріали. Київ, 1995. Вип. 1. С. 105–125.

Кирина К. Ф. Мажоро-минор зрелого романтизма. Гармония Ференца Листа. Музыкознание: сб. стат., вып. 3. Алма-Ата, 1967. С. 95–102.

Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. Москва: Искусство, 1952. 282 с.

Кушка Н. Ференц Ліст на Вінниччині: міфи та факти. Студії мистецтвознавчі. Київ: ІМФЕ НАН України, 2007. № 2(18). С. 7–15.

Лист Ф. К. Путевые письма бакалавра музыки / Ф. Лист // Лист Ф. Избранные статьи. Москва: Гос. муз. изд-во, 1959. С. 58–153.

Мильштейн, Я. И. Ф. Лист. В 2-х т. [Текст]. Москва: Музыка, 1970. Т. 1. 866 с. (Классики мировой музыкальной культуры).

Мильштейн, Я. И. Ф. Лист. В 2-х т. [Текст]. Москва: Музыка, 1970. Т. 2. 334 с. (Классики мировой музыкальной культуры).

Оганезова-Григоренко О. В. Генезис і розвиток вокальної методології: трансформація та синтез. Одесса: Астропринт, 2015. 83 с.

Саврук С. Театральність і афектація в системі понять теорії музичного виконавства / Соломія Саврук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 17–18. С. 316–321.

Ференц Лист и проблемы синтеза искусств: сб. науч. руд. / сост. Г. И. Ганзбург. Под общ. ред. Т. Б. Веркиной. Харьков: РА – Каравелла, 2002. 336 с.

Ханкиш Я. Если бы Лист вёл дневник… . Будапешт: узд. Корвина, 1963. 350 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.