Використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій як один зі способів покращення викладання фізичного виховання

Автор(и)

  • Руслана Василівна Слухенська Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7308-9566
  • Наталія Миколаївна Куліш Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9927-6995
  • Наталія Борисівна Решетілова Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5697-0733

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6%20(183)-57-60

Ключові слова:

система, фітнес, аеробіка, технології, виховання, розвиток, навантаження, фізична культура

Анотація

Розглянуто теоретичні основи фізкультурно-оздоровчих технологій на сучасному етапі; проаналізовано особливості застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у системі фізичного виховання; охарактеризовано деякі види фізкультурно-оздоровчих технологій, їхній вплив на організм людини та специфіку занять; надано рекомендації щодо застосування деяких видів оздоровчого фітнесу на заняттях з фізичного виховання. 

Біографії авторів

Руслана Василівна Слухенська, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Наталія Миколаївна Куліш, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

старший викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

 

Наталія Борисівна Решетілова, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича

Посилання

Апанасенко Г. Л. Физическое развитие детей и подростков. Киев: Здоров'я, 1985. 80 с.

Апанасенко Г. Л., Науменко Р. Г. Соматическое здоровье и максимальная аэробная способность индивида. Теория и практика физической культуры. 1988. № 4. С. 29–31.

Баль Л. В. Новое направление детских профилактических программ – детское движение в защиту здоровья. Школа здоровья. 1998. № 1. С. 17–22.

Бальсевич В. К. Корунец А.И., Марков Ю.Н. Спортизация общеобразовательной школы как новый вектор взаимодействия олимпийского массового и юношеского спорта. Молодёжь – Наука – Олимпизм: матер. межд. форума. Москва: 1998. С. 46–48.

Вільчковський Е. С., Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб. Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. 428 с.

Ващенко О. Здоров’язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах. Директор школи (Шкільний світ). 2006. № 20. С. 12–15.

Волков Л. В. Теорія і методика дитячого та юнацького спорту. Київ: Олімпійська література, 2002. 296 с.

Воробьёв М., Круцевич Т. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей: учеб. пособ. Киев: 2005. 195 с.

Григоренко В. Г. Профессионально-педагогическая мотивация и технология её развития. Одесса: Изд-во ЮГПУ, 2003. 167 с.

Давыдов В. Ю., Шамардин А. И. , Краснова Г. О. Новые фитнесс-системы: учеб. пособ. Волгоград: ВГАФК, 2005. 287 с.

Дудіцька С., Зендик О. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні[Текст]. Теорія та методика фіз. виховання і спорту. 2002. № 2–3. С. 81–82.

Зайцева В. М. Теорія спортивного тренування з основами методик: підручник для студ. ВНЗ. Київ, 2003. 173 с.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания. Киев, 2009. 240 с.

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: підручник / В. В. Клапчук, Г. В. Дзяк, І. В. Муравов та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. Київ: Здоров'я, 2008. 312 с.

Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія. Дніпропетровськ: Інновація, 2007. 252 с.

Мухін В. М. Фізична реабілітація: підручник. Київ: Олімпійська література, 2010. 424 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Киев, 2004. 808 с.

Смірнова Н. І., Черненко О. Є., Корж Н. Л. Музично-ритмічне виховання: метод. реком. для студ. фак-ту фіз. вих. Запоріжжя : ЗДУ, 2009. – 36 с.

Теорія та методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання / за ред. Т. Ю. Круцевич. Київ: Олімпійська література, 2010. Т. 1. 422 с.

Шиян Б. М., Папуша В. Г. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: навч. посіб. Харків: ОВС, 2005. 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-09

Як цитувати

Слухенська, Р. В., Куліш, Н. М., & Решетілова, Н. Б. (2018). Використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій як один зі способів покращення викладання фізичного виховання. Імідж сучасного педагога, (6 (183), 57–60. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-57-60

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають