DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6 (183)-57-60

Використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій як один зі способів покращення викладання фізичного виховання

Руслана Василівна Слухенська, Наталія Миколаївна Куліш, Наталія Борисівна Решетілова

Анотація


Розглянуто теоретичні основи фізкультурно-оздоровчих технологій на сучасному етапі; проаналізовано особливості застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у системі фізичного виховання; охарактеризовано деякі види фізкультурно-оздоровчих технологій, їхній вплив на організм людини та специфіку занять; надано рекомендації щодо застосування деяких видів оздоровчого фітнесу на заняттях з фізичного виховання. 


Ключові слова


система; фітнес; аеробіка; технології; виховання; розвиток; навантаження; фізична культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г. Л. Физическое развитие детей и подростков. Киев: Здоров'я, 1985. 80 с.

Апанасенко Г. Л., Науменко Р. Г. Соматическое здоровье и максимальная аэробная способность индивида. Теория и практика физической культуры. 1988. № 4. С. 29–31.

Баль Л. В. Новое направление детских профилактических программ – детское движение в защиту здоровья. Школа здоровья. 1998. № 1. С. 17–22.

Бальсевич В. К. Корунец А.И., Марков Ю.Н. Спортизация общеобразовательной школы как новый вектор взаимодействия олимпийского массового и юношеского спорта. Молодёжь – Наука – Олимпизм: матер. межд. форума. Москва: 1998. С. 46–48.

Вільчковський Е. С., Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб. Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. 428 с.

Ващенко О. Здоров’язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах. Директор школи (Шкільний світ). 2006. № 20. С. 12–15.

Волков Л. В. Теорія і методика дитячого та юнацького спорту. Київ: Олімпійська література, 2002. 296 с.

Воробьёв М., Круцевич Т. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей: учеб. пособ. Киев: 2005. 195 с.

Григоренко В. Г. Профессионально-педагогическая мотивация и технология её развития. Одесса: Изд-во ЮГПУ, 2003. 167 с.

Давыдов В. Ю., Шамардин А. И. , Краснова Г. О. Новые фитнесс-системы: учеб. пособ. Волгоград: ВГАФК, 2005. 287 с.

Дудіцька С., Зендик О. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні[Текст]. Теорія та методика фіз. виховання і спорту. 2002. № 2–3. С. 81–82.

Зайцева В. М. Теорія спортивного тренування з основами методик: підручник для студ. ВНЗ. Київ, 2003. 173 с.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания. Киев, 2009. 240 с.

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: підручник / В. В. Клапчук, Г. В. Дзяк, І. В. Муравов та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. Київ: Здоров'я, 2008. 312 с.

Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія. Дніпропетровськ: Інновація, 2007. 252 с.

Мухін В. М. Фізична реабілітація: підручник. Київ: Олімпійська література, 2010. 424 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Киев, 2004. 808 с.

Смірнова Н. І., Черненко О. Є., Корж Н. Л. Музично-ритмічне виховання: метод. реком. для студ. фак-ту фіз. вих. Запоріжжя : ЗДУ, 2009. – 36 с.

Теорія та методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання / за ред. Т. Ю. Круцевич. Київ: Олімпійська література, 2010. Т. 1. 422 с.

Шиян Б. М., Папуша В. Г. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: навч. посіб. Харків: ОВС, 2005. 208 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.