DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-8 (177)-10-14

Інституційна спроможність закладу загальної середньої освіти в умовах розвитку державно-громадського управління

Лідія Іванівна Даниленко

Анотація


Присвячується дослідженню проблем інституційної спроможності загальноосвітнього навчального закладу в умовах розвитку державно-громадського управління, зокрема її актуальності, сутності та структури. Пропонується методика визначення стану інституційної спроможності загальноосвітнього навчального закладу в умовах розвитку державно-громадського управління. 


Ключові слова


інституційна спроможність; державно-громадське управління; загальноосвітній навчальний заклад; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарук В. В. Модель державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами в регіоні та її перевірка / В. В. Гончарук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 16 (29). – С. 32–40.

Єльникова, Г. Організація та розбудова громадсько-активних шкіл як осередку розвитку громади : навч.-метод. посіб. / [Г. Єльникова, Л. Даниленко, Т. Сорочан та ін.]. – Київ : СПО-ФО Парашин К. С., 2007. – 172 с.

Калініна, Л. М. Теоретико-прикладні аспекти управління закладами освіти : наук.-метод. посіб. / [Л. М. Калініна, Н. М. Островерхова, А. Ф. Остапенко та ін.] ; за ред. Л. М. Калініної. – Київ : ПП Компанія «Актуальна освіта», 2002. – 312 с.

Концепція сталого розвитку суспільства та її модифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stud.com.ua/41817/ sotsiologiya/kontseptsiya_stalogo_rozvitku_suspilstva_modifikatsiyi.

Кремень,7 В. Г. Філософія національної ідеї : Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2010. – 576 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.meduniv.lviv.ua/ files/info/nats_strategia.pdf.

Нова школа: простір усіх можливостей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf.

Освіта для сталого розвитку: витоки та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zosh-zelenogajska.osvita-tomakivka.dp.ua..

Павлютенков, Є. М. Основи управління школою / Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко. – Харків : Основа, 2006. – 171 с.

Пастушенко, Р. Я. Розвиток державно-громадського управління освітньою системою в Україні [Електронний ресурс] / Р. Я. Пастушенко. – Режим доступу : http://www.fio.interklasa.pl./foi./foi._6.htm

Петренко, Катерина. Особливості інституційної спроможності громадських об'єднань в Україні / Катерина Петренко // Наукові записки. Випуск 4 (78) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_78/petrenko_osoblyvosti.pdf.

Про освіту: Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38–39, ст. 380 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про загальну середню освіту: Закон України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст. 230) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14/ed19990513

Программа действий: Повестка дня на 21 век и др. документы конференции в Рио-де-Жанейро / Сост. М. Китинг. – Женева : Центр «За наше общее будущее», 1993. – 70 с.

Рейтинг стран мира по уровню демократии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info.

Рибій, О. Інституціоналізм // Політична енциклопедія. Редкол. : Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – С. 290.

Список країн за ІЛР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki..

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Butlin, John (1989-04-01). Our common future. By World commission on environment and development. (London, Oxford University Press, 1987, pp.383 £5.95.). Journal of International Development (en) 1 (2). с. 284–287.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.